GWO BTT instalation

GWO BTT moduł instalacyjny

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł instalacyjny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

 • Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnić ogólne zagrożenia i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji.
 • Wyjaśnić system listy kontrolnej podczas całego procesu instalacji.
 • Wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji.
 • Wyjaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji.
 • Wyjaśnić podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych.
 • Wyjaśnić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem.
 • Wyjaśnij podstawowe mechaniczne wykończenie.
 • Zaprezentowanie sposobu wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasad i norm postępowania z kablami i ich instalacji.
 • Wyjaśnić podstawowe wykończenie hydrauliczne.
 • Wyjaśnić zasady działania zewnętrznych agregatów prądotwórczych podczas instalacji.
 • Wyjaśnij, jak wygląda przekazanie do eksploatacji.