kurs gwo hydrauliczny

GWO BTT moduł hydrauliczny

Basic Technical Training

Hydraulical

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

 • Wyjaśnić podstawy hydrauliki.
 • Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną.
 • Wyjaśnić funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy.
 • Wyjaśnić funkcje różnych typów napędów.
 • Wyjaśnić funkcję różnych typów zaworów.
 • Wyjaśnić funkcję akumulatorów i zademonstrować, jak je sprawdzić i wstępnie naładować.
 • Wyjaśnić funkcję różnych typów czujników.
 • Zidentyfikuj elementy, które przenoszą olej.
 • Opisać sposób postępowania z olejem.
 • Zidentyfikować i znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym.
 • Pokazać, jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.