GWO Blade Repair

GWO Blade Repair 

Celem modułu GWO „Blade Repair” to nabycie kompetencji i uprawnień w serwisie i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Moduł GWO „Blade Repair”

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej oraz będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

  • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m
  • Naprawy krawędzi natarcia do 1,5 m
  • Naprawy na głębokość do rdzenia
  • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²
  • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu
  • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej

 

Grupa docelowa GWO „Blade Repair”

  • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
  • Personel wykonujący funkcje związane z pracą, które zostały ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Zakłada to, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów.

Uprawnienie dożywotnie.

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”.