GWO BTT moduł instalacyjny

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł instalacyjny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

  • Zidentyfikować główne czynności instalacyjne i wyjaśnić ogólne zagrożenia i zagrożenia związane ze środowiskiem instalacji.
  • Wyjaśnić system listy kontrolnej podczas całego procesu instalacji.
  • Wyjaśnić charakterystykę środowiska instalacji.
  • Wyjaśnić zasady i normy postępowania z towarami i komponentami oraz ich składowania na miejscu lub w obrębie strefy składowania przed i po instalacji.
  • Wyjaśnić podstawowe zasady działania urządzeń dźwigowych.
  • Wyjaśnić podstawowe przygotowanie głównych komponentów przed montażem.
  • Wyjaśnij podstawowe mechaniczne wykończenie.
  • Zaprezentowanie sposobu wykonania podstawowej kompletacji elektrycznej, w tym zasad i norm postępowania z kablami i ich instalacji.
  • Wyjaśnić podstawowe wykończenie hydrauliczne.
  • Wyjaśnić zasady działania zewnętrznych agregatów prądotwórczych podczas instalacji.
  • Wyjaśnij, jak wygląda przekazanie do eksploatacji.

GWO BTT moduł hydrauliczny

Basic Technical Training

Hydraulical

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł hydrauliczny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

  • Wyjaśnić podstawy hydrauliki.
  • Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z pracą hydrauliczną.
  • Wyjaśnić funkcje różnych typów pomp i zademonstrować, jak sprawdzić ciśnienie rozruchu/zatrzymania pompy.
  • Wyjaśnić funkcje różnych typów napędów.
  • Wyjaśnić funkcję różnych typów zaworów.
  • Wyjaśnić funkcję akumulatorów i zademonstrować, jak je sprawdzić i wstępnie naładować.
  • Wyjaśnić funkcję różnych typów czujników.
  • Zidentyfikuj elementy, które przenoszą olej.
  • Opisać sposób postępowania z olejem.
  • Zidentyfikować i znaleźć różne komponenty na schemacie hydraulicznym.
  • Pokazać, jak dokładnie mierzyć ciśnienie hydrauliczne.

GWO BTT moduł elektryczny

Basic Technical Training

Electrical

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł elektryczny GWO BTT został zaprojektowany tak, aby mogli go używać technicy turbin wiatrowych i potrafili:

  • Wyjaśnić podstawy elektryczności.
  • Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z pracami elektrycznymi.
  • Wyjaśnić funkcję i symbol elementów elektrycznych.
  • Wyjaśnić funkcje różnych typów czujników.
  • Wyjaśnij i zinterpretować prosty schemat elektryczny i pokazać, jak go zamontować na obwodzie.
  • Pokazać, jak wykonywać prawidłowe i bezpieczne pomiary.

 

GWO BTT moduł mechaniczny

Basic Technical Training

Mechanical

Global Wind Organisation Basic Technical Training Standard składa się z trzech modułów i dodatkowego modułu instalacyjnego, który może zostać wdrożony po uzyskaniu certyfikatu w module mechanicznym.

Standardowy moduł mechaniczny GWO BTT został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić pracę technikom turbin wiatrowych i aby byli w stanie:

  • Wyjaśnij główne elementy, systemy mechaniczne i podstawowe zasady działania turbin wiatrowych.
  • Wyjaśnić ryzyko i zagrożenia związane z mechaniką.
  • Udowodnić rozumienie zasad połączeń śrubowych i spawanych oraz ich kontroli.
  • Wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie używania narzędzi pomiarowych.
  • Zaprezentować prawidłowe stosowanie hydraulicznych narzędzi do dokręcania i napinania.
  • Wyjaśnić zasady działania przekładni.
  • Wyjaśnić działanie układów hamulcowych i zademonstrować sposób ich kontroli.
  • Wyjaśnić działanie układu chłodzenia i zademonstrować sposób jego kontroli.
  • Wyjaśnić działanie układu smarowania i zademonstrować sposób jego kontroli.

GWO Blade Repair

GWO Blade Repair 

Celem modułu GWO „Blade Repair” to nabycie kompetencji i uprawnień w serwisie i konserwacji łopat generatorów turbin wiatrowych i elektrowni wiatrowych.

Moduł GWO „Blade Repair”

Po ukończeniu modułu naprawy łopaty „GWO Blade Repair” (BR), delegaci będą mogli wykonać inspekcje i naprawy łopat turbiny wiatrowej oraz będą mogli bezpiecznie pracować z materiałami kompozytowymi.

Uczestnicy mogą wykonywać prace naprawcze zgodnie z instrukcją pracy w następujących wymiarach:

  • Naprawy krawędzi spływu do 1,5 m
  • Naprawy krawędzi natarcia do 1,5 m
  • Naprawy na głębokość do rdzenia
  • Wymiana materiału rdzenia do 200 cm²
  • Naprawa powierzchni zewnętrznej przygotowanie do malowania i żelkotu
  • Instalacje elementów poprawiających sprawność łopaty turbiny wiatrowej

 

Grupa docelowa GWO „Blade Repair”

  • Personel, który będzie pracował w przemyśle wiatrowym, szczególnie w zakresie inspekcji i napraw kompozytów.
  • Personel wykonujący funkcje związane z pracą, które zostały ocenione pod kątem ryzyka przez pracodawcę lub osobę wykonującą obowiązki w miejscu pracy jako funkcję, gdzie dane szkolenie zawodowe zgodnie z niniejszą normą może złagodzić niektóre ze zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.

Okres ważności

Szkolenie w zakresie naprawy łopat GWO „Blade Repair” stanowi trwałą kwalifikację i dlatego okres ważności nie ma zastosowania do tego szkolenia. Zakłada to, że delegat aktywnie uczestniczy w przeglądzie i naprawie kompozytów.

Uprawnienie dożywotnie.

Do tej pory podobne szkolenie oferował Siemens o nazwie „Blade B”.

 

GWO Sea survival – przetrwanie na morzu

Oferowane przez nas zajęcia to kompleksowa wiedza z zakresu zachowania się podczas niebezpieczeństwa na morzu. Program został stworzony z myślą o osobach pracujących na turbinach wiatrowych rozmieszczonych na wodzie.  Kursanci na szkoleniu nie tylko nabędą wiedzę teoretyczną, będą oni także w stanie znaleźć praktyczne rozwiązania potencjalnych zagrożeń i uratować życie sobie i innym. Skorzystaj z kursu GWO Sea survival Białystok – przetrwanie na morzu (offshore rescue). Bo większa wiedza to większe bezpieczeństwo i szansa na wyjście cało z ekstremalnej sytuacji.

Celem modułu przetrwania na morzu BST, że delegaci:

  • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i objawów związanych z hipotermią i utonięciem.
  • Zrozumieją i opiszą zalety i ograniczenia różnych środków ochrony osobistej (LSA), PPE i PFPE powszechnie stosowanych na morzu w przemyśle energii wiatrowej i są w stanie odpowiednio je wykorzystać.
  • Zademonstrują bezpieczny transfer ze statku do portu, statku do fundamentu wierzy i statku na statek.
  • Wykażą wiedzę na temat procedur awaryjnych i procedur bezpieczeństwa na instalacjach, statkach i turbinach wiatrowych.
  • Będą w stanie wykazać się wiedzą na temat SAR i GMDSS.
  • Nabędą umiejętność odzyskania i udzielania pierwszej pomocy „człowiekowi za burtą”.
  • Będą w stanie dokonać ewakuacji z „WTG” do wody za pomocą urządzenia ewakuacyjnego (np. firmy Protecttion)
  • Zademonstrują indywidualne i zbiorowe techniki przetrwania na morzu.

Po odbyciu kursu GWO Sea Survival Białystok  – osoba przeszkolona nabierze także pewności siebie oraz dostanie wszelką dokumentację potwierdzającą umiejętności i posiadaną wiedzę. Delegat będzie odtąd mógł podjąć zatrudnienie w warunkach niebezpiecznych. Jeśli interesuje Cię praca na pełnym morzu, nie zwlekaj. Koniecznie zapisz się na kurs.

Kliknij tutaj, aby zobacz inne nasze szkolenia. W przypadku pytań, odezwij się do nas. Czekamy na Twój kontakt.

GWO Working at Heights – praca na wysokościach

Wiesz czego dotyczy moduł GWO working at heights? Jest on jedną z części Basic Safety Training. Program oferuje delegatom szkolenie z zakresu BHP podczas wykonywania zadań na turbinie wiatrowej. Kurs Working at Heights powstał w trosce o bezpieczeństwo pracowników branży OZE, ponieważ w tym zawodzie ryzyko wypadku jest stosunkowo wysokie. Mimo to, dzięki stosowaniu się do procedur bezpieczeństwa można je skutecznie ograniczyć.

Każdy z elementów Basic Safety Training stanowi podstawowe kompetencje dla techników turbin wiatrowych, dlatego jest to szkolenie elementarne. Moduł GWO praca na wysokości stanowi więc Twoją przepustkę do branży. Rozpoczęcie jakiejkolwiek czynności bez BST na turbinie wiatrowej jest niemożliwe.

Co się składa na GWO Working at Heights – praca na wysokości?

Celem modułu „Praca na wysokościach” BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać się wiedzą na temat zagrożeń i ryzyka związanego z pracą na wysokościach, charakterystyczną dla grupy roboczej,
  • Uczestnicy są w stanie wykazać się zrozumieniem obowiązujących przepisów krajowych dotyczących pracy na wysokościach,
  • Delegaci są w stanie wykazać prawidłową identyfikację sprzętu ochrony osobistej, w tym identyfikację europejskich/globalnych oznaczeń standardowych, np. uprzęży, kasków, lonży itp,
  • Uczestnicy są w stanie wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej kontroli, obsługi, przechowywania i zakładania sprzętu ochrony osobistej. Zalicza się do niej np. uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do pozycjonowania oraz urządzeń pomocniczych,
  • Delegaci są w stanie zademonstrować prawidłowe użycie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej.
    Zalicza się do niego używanie uprzęży, urządzeń samozaciskowych i sprzętu do ustanawiania pozycji roboczej.
    Obejmuje to poprawną identyfikację punktów kotwiczenia i prawidłowe zachowanie na drabinie,
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować prawidłowe stosowanie urządzeń ewakuacyjnych,
  • Delegaci są w stanie zademonstrować, jak podejść do sytuacji ratowniczych w turbinach wiatrowych
    i efektywnie wykorzystywać sprzęt ratowniczy.

Kurs GWO możesz odbyć w Polsce, więc warto skorzystać z okazji. Dowiedz się więcej na temat kursów, ponieważ tylko dobry start zapewni Ci świetlaną przyszłość.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ KURSU GWO WORKING AT HEIGHTS

GWO Fire Awareness – Świadomość pożarowa

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Fire Awareness?  Świadomość pożarowa, ochrona PPOŻ to ważne elementy, ponieważ są związane z bezpieczeństwem na turbinie wiatrowej. Dowiedz się więc wszystkiego na temat jednego z modułów Basic Safety Training. Wiemy jak ważna jest lokalizacja, dlatego kurs organizujemy także w Polsce.

Kurs GWO Fire Awareness zawiera w sobie teorię oraz praktykę, bowiem zależy nam na kompleksowym szkoleniu. Tylko wykształcenie odpowiednich nawyków gwarantuje sukces, więc program zawiera scenariusze w obliczu zagrożenia pożarowego.

Co zawiera GWO Fire Awareness?

Celem modułu świadomość pożarowa BST jest, że:

  • Delegaci będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat rozwoju i rozprzestrzeniania się ognia,
  • Uczestnicy będą w stanie zademonstrować wiedzę na temat przyczyn pożarów w turbinach wiatrowych i związanych z tym zagrożeń,
  • Delegaci będą w stanie zidentyfikować wszelkie oznaki pożaru w środowisku turbin wiatrowych,
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować wiedzę na temat planów awaryjnych w środowisku turbin wiatrowych, Zaliczają się do tego procedury wykrywania dymu i ewakuacji awaryjnej,
  • Delegaci będą w stanie zademonstrować prawidłowe działania w zakresie wykrywania pożaru,
    w tym prawidłowe działanie i gaszenie go za pomocą sprzętu gaśniczego w turbinach wiatrowych.

Zwiększenie świadomości pożarowej daje większe bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. Kurs Fire Awareness, podobnie jak inne szkolenia BST skupia się na procedurach. Program dostosowano tak, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków w środowisku turbin wiatrowych.

Postaw na najwyższą jakość

W branży OZE kluczową rolę odgrywa certyfikacja, dlatego pracodawcy respektują szkolenia GWO. Po ukończeniu kursu BST otrzymasz certyfikat i wpis do bazy danych WINDA, więc zostanie on udokumentowany. Odwiedź stronę Global Wind Consulting, ponieważ oferuje ona pakiet kursów akredytowanych przez GWO. W razie wątpliwości, nie wahaj się pytać, bowiem chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.

SPRAWDŹ CENĘ KURSU I DOSTĘPNOŚĆ

GWO First Aid – Pierwsza pomoc przedmedyczna

Poznaj szkolenie GWO First Aid. Pierwsza pomoc przedmedyczna to jeden z modułów Basic Safety Training, który organizujemy w Polsce. Szkolenie możesz ukończyć w pakiecie, razem z Fire Awareness, Working at Height, Manual Handling i opcjonalnie Sea Survival. Punktem skupienia szkoleń jest bezpieczeństwo, dlatego każdy z kursów jest oparty o aktualne procedury prawne. Zajęcia w ośrodkach prowadzą wyszkoleni technicy z wieloletnim stażem, ponieważ wiemy jak ważna jest praktyka.

Co zawiera GWO First Aid?

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Potrafią przeprowadzić ją w w bezpieczny sposób. Ponadto działania są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego. Są także zgodne z wytycznymi ILCOR, np. wytycznymi ERC i AHA.
  • Uczestnicy są w stanie zidentyfikować i wyjaśnić normalne funkcje, normalne oznaki i objawy poważnych i drobnych urazów i chorób związanych z ludzkim ciałem.
  • Delegaci są w stanie zademonstrować zrozumienie i prawidłową kolejność zarządzania w nagłych wypadkach w środowisku turbin wiatrowych.
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować poprawne korzystanie z pierwszej pomocy ratunkowej za pomocą badania podstawowego „C” A-B-C, w tym korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
  • Delegaci są w stanie wykazać prawidłowe użycie sprzętu pierwszej pomocy w scenariuszu pierwszej pomocy.

Program kursu GWO First Aid zwiększy Twoją pewność siebie podczas zagrożeń, ponieważ daje praktyczną wiedzę. Postępowanie ratunkowe to temat ważny, więc warto poświęcić mu wiele uwagi. Pierwsza pomoc to jeden z najważniejszych kursów GWO, dlatego że ma on bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Delegaci podczas symulacji wydarzeń dowiedzą się jak reagować, ponieważ program zawiera symulację realnych zdarzeń.

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ SZKOLENIA

GWO Manual Handling

Czy wiesz jak wygląda szkolenie GWO Manual Handling – transport ręczny? Praktyki pokazane na kursie to nie tylko aspekty bezpieczeństwa, bowiem pozwolą one na łatwiejsze wykonywanie zadań. Dowiedź się jak unikać zagrożeń, ponieważ tylko dobre praktyki mogą zapewnić Ci najwyższy standard pracy. Ukończ kurs Basic Safety Training, który uprawnia do pracy w środowisku turbin wiatrowych.

Co zawiera kurs GWO Manual Handling?

Celem modułu BST jest zapewnienie, że:

  • Delegaci są w stanie wykazać, że rozumieją znaczenie wykonywania obowiązków służbowych. Dodatkowo wykonują zadania w sposób bezpieczny i rzetelny, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi ich położenia geograficznego,
  • Uczestnicy są w stanie zidentyfikować te aspekty swoich zadań zawodowych, które mogłyby zwiększyć ryzyko wystąpienia urazów mięśni/szkieletu,
  • Delegaci są w stanie wykazać się zrozumieniem bezpiecznych praktyk w zakresie ręcznego przemieszczania, w tym prawidłowego obchodzenia się ze sprzętem,
  • Uczestnicy są w stanie zidentyfikować oznaki i objawy urazów związanych ze złymi technikami ręcznego przemieszczania. Posiadają oni także wiedzę na temat metod raportowania,
  • Delegaci są w stanie zademonstrować podejście do ręcznej obsługi w środowisku turbin wiatrowych,
  • Uczestnicy są w stanie zademonstrować techniki redukcji ryzyka związane z ręcznym przemieszczaniem.

Dlaczego warto ukończyć kurs?

GWO Manual Handling to przepustka do branży OZE, ponieważ bez kursu podjęcie pracy na turbinie wiatrowej jest niemożliwe. Podobnie do innych kursów BST, jest on skupiony na aspektach bezpieczeństwa i jest wymagany wszędzie na świecie. Kursy GWO zapewniają certyfikat po zdaniu egzaminu końcowego oraz wpis do bazy danych WINDA. Organizatorzy kursu GWO największy nacisk kładą na procedury prawne, wobec czego odpowiada on normom danego regionu. Postaw na pewne kwalifikacje!

SPRAWDŹ CENĘ I DOSTĘPNOŚĆ KURSU